چکیده فارسی و انگلیسی

Abstract

The importance of tourism and tourist accommodations is highlighted by the situation of new urban areas. Establishing attractive tourist resorts with all the amenities can attract leisure tourists. The Bagh-e Sangi area is part of the heritage of Sirjan city in Iran. Given the status it has gained in recent years, it has the potential to turn into a tourist site. However, this heritage site suffers from many problems and shortcomings that need to be addressed. This study seeks, among other things, to show the cultural heritage of Sirjan to the people of other regions, identify the factors contributing to the expansion of tourism in the region, and preserve the Bagh-e Sangi area in Sirjan. The research method used in this study is the qualitative method. The data was collected using interviews and observation. The population of the study consists of master’s degree students of urban planning, urban planners, and architectural engineers. Sampling was purposive. Based on data saturation, the sample size was selected to be 15 (six women and nine men). The results indicate that investment and appropriate design can help revive a region’s heritage and contribute significantly to the expansion of its tourism.

Keywords: Bagh-e Sangi, tourism, the heritage of Sirjan

چکیده

بحث گردشگری و اقامتگاه‌های مورد نیاز آن‌، با توجه به موقعیت مناطق جدید شهری امری مهم و غیرقابل‌انکار است. خلق فضاهای گردشگری- اقامتی در قالب فضاهای گردشگری با تمام امکانات و فضاهای دل پذیر و متنوع به خودی خود می‌تواند باعث جذب گردشگرانی باشد که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود به چنین فضاهایی مراجعه می کنند. منطقه باغ سنگی سیرجان که جزء میراث شهر محسوب می‌شود، با توجه به موقعیت و پیشینه ای که در چند سال گذشته برای خود به وجود آورده، این پتانسیل را دارد تا جهت تبدیل و استفاده به عنوان یک سایت گردشگری مورد بررسی و طراحی قرار گیرد. اما این میراث ماندگار مشکلات و کمبودهای زیادی دارد که برای حل آن‌ها باید چاره ای ‌اندیشیده شود. از جمله اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود، نشان دادن میراث فرهنگی سیرجان به سایر مناطق، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری منطقه و حفاظت از منطقه باغ سنگی سیرجان می باشد. روش تحقیق به‌کاربرده شده در این طرح، کیفی و روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه و مشاهده بوده، جامعه آماری این پژوهش براساس روش نمونه گیری که مبتنی بر هدف می باشد، دانشجویان کارشناسی ارشد شهرسازی و مهندسان شهرساز و معمار تشکیل داده اند که حجم نمونه آن‌ها با توجه به رسیدن داده ها به اشباع، ۱۵ نفر در نظر گرفته شد و تعداد ۶ نفر از آن‌ها زن و ۹ نفر دیگر مرد انتخاب شده‌اند. در نهایت این نتایج حاصل شد که با طراحی مناسب و سرمایه‌گذاری می‌توان میراث ماندگار یک منطقه را احیا کرده و بتوان بر توسعه گردشگری آن تأثیر چشم‌گیری گذاشت.

 

واژه های کلیدی: باغ سنگی، گردشگری، میراث سیرجان

باغ سنگی باغی که نباید فراموش شود

مجموعه باغ سنگي در ٤٣ كيلومتري جنوب شرقي سيرجان به فاصله سه كيلومتري از جاده سيرجان-بافت قرار دارد. اين باغ كه ميوه هايش از سنگ مي باشد شاهكار مردي است كه هيچ گاه فكرش را نمي كرد روزي كارش زبان زد خاص و عام شود. مردي كه در جريان اصلاحات ارضي سال ١٣٤٢ زمين هايش از او گرفته مي شود براي نشان دادن اعتراض خود باغي احداث مي كند كه ميوه هايش از سنگ است.
او در بيابان به دنبال سنگ هايي كه داراي سوراخ بودند، مي گشت و براي هر مراسم و يا آييني خاص سنگي با سيم هاي فلزي به درختاني كه خشك شده و آن ها را نيز خود به دل خاك جاي داده بود آويزان مي كرد.
درويش خان از قدرت شنيدن و صحبت كردن عاجز بود و با زبان سر نمي توانست حرف خود را بيان كند و تصميمش در قرن حاضر باعث خلق اثري شد كه هيچكس از يك پيرمرد كر و لال انتظار نداشت. اين باغ به وسعت تقريبا ٢٨٠٠ متر مربع احداث شده است.
(منبع: يوسفي، سيمين، ١٣٩٥، پايان نامه كارشناسي ارشد، سيرجان)