راه های دسترسی

مسیری که از ابتدای حرکت از سیرجان آغاز می شود تا به محدوده باغ سنگی می رسد، جمعاً از ۶ ایستگاه می گذرد. این ۶ ایستگاه شامل نجف شهر، امامزاده علی، کهن شهر، بلورد، کشکوییه و جاده دو راهی باغ سنگی می باشد که فاصله سیرجان تا نجف شهر ۴ کیلومتر، تا امامزاده علی ۸ کیلومتر، تا کهن شهر ۲۰ کیلومتر، تا بلورد ۳۶ کیلومتر، تا کشکوییه ۳۷ کیلومتر، جاده دوراهی ۴۱ کیلومتر، و تا محدوده باغ سنگی ۴۳ کیلومتر می باشد.

masir_01

باغ سنگی ۷ کیلومتر از بلورد فاصله دارد. بلورد یکی از دهستان های بخش مرکزی سیرجان بوده که در طی دو سال اخیر تبدیل به شهر شده است.  در فاصله  ۳۶ کیلومتری از سیرجان قرار داشته و در حدود ۳۵۰۰ نفر جمعیت دارد. جاده ای که بعد از گذشتن از دوراهی تا خود باغ سنگی وجود دارد، طولش تقریباً ۳ کیلومتر است و تا همین اواخر هم با وجود اینکه مدت ها بود زیرسازی جاده را انجام داده بودند ولی جاده همچنان خاکی بود و در طی یک ماه گذشته (آبان ماه ۱۳۹۵) آسفالت شد. متأسفانه در طول مسیر تابلوهای اطلاع رسانی کافی وجود ندارد و یک یا دو تابلو آن هم بعد از بلورد مشاهده می شود که باعث دیر پیدا شدن مسیر برای افرادی که بومی نباشند، می شود.(منبع: يوسفي، سيمين، ١٣٩٥، پايان نامه كارشناسي ارشد، سيرجان)